اخبار آذربایجان

افزایش شرکتهای حمل و نقل بین المللی خودرو در آذربایجان

در نیمه اول سال جاری 204 شخص حقیقی و حقوقی به حمل و نقل بین المللی خودرو در آذربایجان مشغول بودند.

خبرگزاری report.az با اشاره به خدمات حمل و نقل موتوری دولتی زیر نظر وزارت توسعه دیجیتال و حمل و نقل گزارش می دهد که این میزان 2.9 برابر بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.

در یک سال گذشته تعداد وسایل نقلیه درگیر در حمل و نقل بین المللی خودرو با افزایش 2.7 برابری به 7208 دستگاه رسید.

در طول دوره گزارش، 29.7 درصد بیشتر از یک سال قبل فرم های «ایجازا» برای شرکت های مخابراتی صادر شده است. این به معنای افزایش 22.4 درصدی فعالیت حامل های آذربایجانی در بازار بین المللی حمل و نقل خودرو است.

بازار حمل و نقل دو طرفه خودرو برای کشورهای دارای بیشترین تعداد حمل و نقل بین المللی خودرو با جمهوری آذربایجان، 4 درصد افزایش داشته است. مشارکت باربری های آذربایجانی در حمل و نقل های انجام شده در این مسیرها نسبت به دی تا خرداد سال گذشته 6 هزار و 815 دستگاه افزایش و مشارکت حامل های خارجی 2 هزار و 234 دستگاه کاهش داشته است.

 سهم بازار حامل های آذربایجانی در کشورهای همسایه در مسیر ترکیه 7.7 درصد، در جهت گرجستان 10.2 درصد، در جهت روسیه 5.4 درصد و در جهت ایران 7.2 درصد افزایش یافته است.

در مقایسه 6 ماهه اول سال 2021 با مدت مشابه سال 2022، رشد بازار بین المللی حمل و نقل خودرو در آذربایجان 3.2 درصد مشاهده شده است. افزایش سهم حامل های داخلی در این بازار نیز محسوس است.

 بنابراین، سهم بازار بین آذربایجان و کشورهای شریک در حال نزدیک شدن به برابری است. در سال گذشته سهم حامل های داخلی 39.5 درصد بود و در سال 2022 این رقم 47 درصد خواهد بود.

در 6 ماهه اول سال 2021، حامل های آذربایجانی 8242 محموله کشورهای ثالث (از یک کشور خارجی به کشور خارجی دیگر) انجام داده اند. در دوره مشابه سال 2022، این شاخص 12726 بوده است. این به نوبه خود به معنای افزایش 54.4 درصدی صادرات این خدمات به کشورهای ثالث است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *