اخبار آذربایجان

ارائه گزارش توسط آذربایجان در نشست ژنو

در تاریخ 15 تا 16 اوت، در چارچوب یکصد و هفتمین نشست کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد، ارائه گزارش دوره ای دولت جمهوری آذربایجان در مورد کنوانسیون بین المللی حذف کلیه اشکال نژادی تبعیض در ژنو برگزار شد. اعضای کمیته اقدامات پی در پی انجام شده در راستای حفظ ارزش های چندفرهنگی، تساهل و تساهل مذهبی در آذربایجان را مثبت ارزیابی کردند.

خبرگزاری «گزارش» در این باره از وزارت امور خارجه خبر داده است.

جمهوری آذربایجان در این مراسم توسط هیئتی متشکل از نمایندگان نهادهای دولتی ذیربط به رهبری النور ممدوف معاون وزیر امور خارجه حضور داشت.

معاون وزیر در این سخنرانی خاطرنشان کرد که آذربایجان برای همکاری با نهادهای مربوطه معاهده سازمان ملل در زمینه حقوق بشر اهمیت زیادی قائل است. با اشاره به اینکه آذربایجان کشوری چند قومیتی است، اطلاعاتی در خصوص فعالیت موثر مرکز بین المللی چندفرهنگی باکو در زمینه ترویج ارزش های چندفرهنگی و حفظ تنوع فرهنگی، مذهبی و زبانی در این کشور ارائه شد.

ممدوف خاطرنشان کرد: اشغال اراضی آذربایجان توسط ارمنستان از طریق پاکسازی قومی برای چندین دهه، مانع اصلی اجرای کنوانسیون بود. وی از اقدامات آذربایجان برای بازگشت آوارگان داخلی به خانه های خود و احیای جوامع چند قومیتی در آن مناطق پس از پایان درگیری با ظفر که در جنگ میهنی حاصل شد، خبر داد.

در تصمیم دیوان در مورد اقدامات موقت در خصوص پرونده ارمنستان علیه آذربایجان در دیوان بین المللی دادگستری، تاکید شده است که بسیاری از درخواست های ارمنستان رد شده است و خاطرنشان شده است که دادگاه ملزم به اتخاذ تدابیری از سوی ارمنستان است. از تحریک و ترویج نفرت نژادی در پرونده ای مشابه در مورد ادعای مطرح شده توسط آذربایجان علیه ارمنستان جلوگیری شود.

این کمیته اعلام کرد که موضوعات مربوط به سخنان مشوق تنفر در ارمنستان در ارائه گزارش دوره ای دولت جمهوری ارمنستان مورد توجه قرار خواهد گرفت.

پس از ارائه رئیس هیئت، گفتگوی تعاملی در شرایط تفاهم سازنده و متقابل انجام شد و به سوالات مطرح شده از سوی اعضای کمیته پاسخ داده شد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *